Marcela Hrubošová - expertka pre oblasť finančníctva

Odborníčka pre oblasť financií a finančnej gramotnosti pre podnikateľov aj pre fyzické osoby

Kto je Marcela Hrubošová

Autorka projektu Finance pro radost, ktorý podporuje vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Svoje skúsenosti z významných manažérskych postov v popredných finančných inštitúciách využila na to, aby vytvorila ucelený koncept finančného vzdelávania pre všetky generácie.

Zároveň je aj lektorkou a mentorkou. Pôvodne pracovala v štátnej správe, kde sa špecializovala na kontrolnú činnosť marcelka-1v oblasti daní a vymáhania pohľadávok. Od roku 2000 pôsobí v súkromnom sektore a zameriava sa najmä na oblasť finančného trhu. Pracovala vo významných manažérskych pozíciách v najväčších poisťovniach na českom a slovenskom trhu, ako generálna riaditeľka viedla nadnárodnú inkasnú spoločnosť. V rokoch 2008 - 2010 zakladala
na českom trhu maklérske poisťovacie spoločnosti. V roku 2011 sa opäť vracia do oblasti nedobytných pohľadávok a zaisťuje ich vymáhanie pre významné bankové domy v ČR.

Dnes vlastní spoločnosť Finance pro radost s.r.o., ktorá sa zaoberá poradensko-konzultačnou činnosťou v oblasti podnikania a vzdelávacou činnosťou na poli finančnej gramotnosti. Vedie semináre a mentoruje začínajúcich podnikateľov v ich profesionálnom i osobnom raste. Je tiež autorkou kníh: Optimalizácia pohľadávok (nielen) poisťovní, Profesia poisťovací sprostredkovateľ alebo Čo by mal každý "poisťovák" vedieť a veľmi úspešnej knihy Ťahák na úspešné podnikanie.

Ing. Marcela Hrubošová

Je autorka a zakladateľka vzdelávacieho konceptu Financie pre radosť. Majiteľka a konateľka Financie pre radosť s.r.o.

V rokoch 2001-2013 pôsobila v nasledovných pozíciách:

  • Riaditeľka úseku vymáhania pohľadávok - Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne a.s.
  • Generálna riaditeľka - Asset Portfolio Servicing a.s.
  • Riaditeľka odboru podpory riadenia obchodu - Česká pojištovna a.s.
  • Finančný manažér pre riadenie obchodných vzťahov - ING ČR a SR

Finance pro radost

  • je to vzdelávanie finančnej gramotnosti jednoducho, hravo a zábavne
  • je to celý rad pomôcok a praktických ukážok ako sa v tejto oblasti vzdelávať (formou "škola hrou") a tým umocňuje zakódovanie základných znalostí a pravidiel o svete financií v našom vedomí, bez toho aby sme sa museli zložito učiť.

Program "Bohatství kuřátka Pípo"

  • je to vzdelávací program pre deti od 5 do 18 rokov. Deti sa učia s kuriatkom pipe - hravou, interaktívne a Bohatstvo kuriatka Pípojednoduchou formou: čo sú peniaze, kde sa berú, ako sa získavajú, ako sa s nimi hospodári, ako sa zhodnocujú a prežívajú s pipe mnohé dobrodružstvá. Prostredníctvom besied a praktického vyučovania s radom zábavno koncipovaných vzdelávacích pomôcok sa deti učia byť: finančníkom, bankárom, kráľom, majiteľom, podnikateľom, obchodníkom, rentiérom, bankrotára, exekútorom, maklérom alebo živnostníkom, a môžu si vyskúšajte na vlastnej koži, čo všetko to obnáša.
  • programom kuriatka Pípo prešlo za posledné 2 roky 946 detí.

Projekt FINANCE PRO RADOST sa intenzívne venuje aj finančnej gramotnosti v podnikaní, kde učí začínajúcich i večne začínajúcich podnikateľov "Ako si postaviť úspešné a prosperujúce podnikanie" a v neposlednom rade sa projekt venuje aj vzdelávaniu seniorov. Projekt v súčasnosti pôsobí v Čechách a na Slovensku.

Pozri si krátke video, čo môžeš získať na seminári Cesta k finančnej slobode

Zisti, čo nás v škole o financiách neučili

YuoTube-

Pridaj si ma medzi priateľov na týchto sociálnych sieťach

facebook-     YuoTube-     idem na Flickr     google-plus-     linked-in-     twitter-