Tipy pre začiatok podnikania

Minimalizácia podnikateľských rizík - Financie pod kontrolou - Ako začať s podnikaním

<br>Podnikaj bez rizika
Ak už naozaj chceš začať podnikať, začni bez veľkého rizika. Ním môžu byť napr. veľké vstupné investície. Začni preto radšej podnikať bez investícií.
<br>Kontrola financií
Porozumej financiám v súkromí. V podnikaní to bude totiž dosť podobné. Nauč sa finančnej gramotnosti, ktorú učí aj Robert Kiyosaki.


<br>Začni podnikať
Začínaš podnikať: urob si podnikateľský zámer a plány. Potom si založ firmu. Nakoniec začni podnikať, venuj sa networkingu a marketingu.