Networking spája ľudí a pomáha im (nielen) v podnikaní

Celý náš život i podnikanie je založené na vzťahoch

Čo je vlastne networking?

networking

 

"Všetko je založené na vzťahoch. Všetko vo vesmíre existuje iba preto, že je to vo vzťahu s niečim iným. Nič neexistuje izolovane, prestaňme preto predstierať, že sme jednotlivci, ktorí všetko zvládajú sami".
Margaret Wheatley

 

1. Princípy networkingu

Čo je networking vysvetlím na niekoľkých princípoch.

Networking je prepojovanie a zdieľanie znalostí, zdrojov, času a energie medzi priateľov a spoločníkov s úsilím dať im nejakú hodnotu, čo trvale zvyšuje moju vlastnú hodnotu (zdroj: Keith Ferrazzi, viď nižšie).

 networking2 Skutočný networking je hľadanie spôsobov ako pomôcť zaistiť väčší úspech tým druhým. Je to tvrdá práca, pri ktorej dávaš viac ako dostávaš. Musí sa to stať tvojou nekompromisnou zásadou a životnou filozofiou. Je to fajn, lebo našťastie, ako sa dočítaš nižšie, funguje reciprocita.

Sieť úspešných ľudí, priateľov, či spoločníkov má oveľa vyššiu účinnosť. Nevadí, že si chudobný, pretože chudoba nie je vlastne nič iné ako izolácia od ľudí, ktorí ti vedia a môžu pomôcť

Ako pomáhanie druhým môže súvisieť s podnikaním? V prvom momente sa môže zdať, že je to protichodné. Vo svete našťastie funguje reciprocita: ak ty pomáhaš iným, oni (často) pomôžu tebe. Staráme sa tak jeden o druhého.

Kto chce uspieť v biznise musí spolupracovať s ľuďmi a nie stáť proti nim.

Biznis je podnik, ktorý je postavený na ľuďoch, tí ho poháňajú a určujú. Preto sa o ľudí vo firme staraj. Pamätaj, že dnešný biznis už nie je riadenie transakcií, ale riadenie vzťahov.

Všetci úspešní ľudia majú okolo seba skupinu dôveryhodných, nadaných a inšpirujúcich ľudí.

networking3Akonáhle sa odhodláš požiadať druhých o pomoc, uvedom si aká mocná je táto metóda pre dosiahnutie tvojich vlastných cieľov.

Musíš byť ochotný nielen veľkorysosť prijať, ale musíš vystúpiť zo zóny komfortu a požiadaťpomoc. Ak o nič nepožiadaš, v žiadnej oblasti nikdy nič nedosiahneš. A žiaľ, väčšina ľudí žiada o pomoc veľmi nerada.

Networking je trvalý proces dávania a prijímania pomoci. Tým, že ľudí skontaktuješ s inými, venuješ im čas, odbornú pomoc, nezištne sa s nimi delíš o informácie, tak týmto všetkým sa stáva spoločný koláč stále väčším a väčším. Toto je sila veľkorysosti. A sila veľkorysosti bola vo svete networkingu preukázaná

Ak chceš v tejto oblasti uspieť, prestaň sledovať príjmy a výdaje. Uspeješ vtedy, ak začneš horlivo prezentovať svoje kontakty ostatným: čím viac ľuďom pomôžeš, tým viac pomoci sám dostaneš. A tým väčšiu pomoc vieš poskytnúť ďalším. Je to ako internet (alebo sieť ethernet) - čím viac ľudí ho používa, tým sa stáva cennejším.

 

Stratégia obojstranného víťazstva (win-win)

Ak v biznise alebo v networkingu získava iba jedna strana, znamená to v dlhodobom horizonte stratu pre obe strany. Lebo stratégia obojstranného víťazstva sa vo svete prepojeného sieťami stáva nevyhnutnou realitou. Inak povedané, na mimoriadne prepojenom trhu získava spolupráca pred konkurenciou navrch.

networking1Dodnes väčšina ľudí vsádzala na “nezávislosť” ako cnosť. Ašak komunikácia, tímová spolupráca a kooperácia sú oveľa viac.

Nezávislosť je ako záchranná vesta naplnená pieskom, ktorá ťa stiahne ku dnu. Nezávislí ľudia, ktorí nedokážu premýšľať a jednať vo vzájomných väzbách nikdy nebudú dobrí tímoví vodcovia a ich kariéra sa skôr či neskôr zastaví.

Hnacou silou je veľkorysosť

Vzťahy sa upevňujú dôverou: hnacou silou networkingu nie je chamtivosť, ale veľkorysosť a vytváranie dlhodobých vzťahov

2. Ako súvisí networking s podnikaním?

Zásadne a principiálne. Networking tým, že v biznise buduje vzťahy, zaisťuje:

 1. v maloobchode trvalý odbytový kanál prostredníctvom:
  • klientov, ktorí sú spokojní, lebo získali tvoj produkt alebo službu, ktorá im vyriešila problém na báze win-win princípu
  • na základe toho ti dobrovoľne robia odporúčací marketing - doporučujú tvoju firmu známym a priateľom
  • buduješ si prostredníctvom spokojných klientov značku na trhu
 2. vo veľkoobchode otvorenou a férovou obchodnou spoluprácou (win-win):
  • hľadaním spoločných záujmov získavaš stále viac obchodných partnerov pre budovanie veľkoobchodu
  • zvyšuješ tak obraty a zisk firmy
  • buduješ si prostredníctvom spokojných obchodných partnerov značku firmy

Networking sa tak budovaním férových vzťahov významne na úspechu podnikateľa. 

 

3. Prečo networking súvisí s osobným rozvojom?

Newtowrking  veľmi úzko súvisí aj s rozvojom osobnosti podnikateľa. Prečo? Ak nie si ako osobnosť a zároveň podnikateľ na určitom stupni postoja a zodpovednosti, teda zmýšľania a správania, tak spravidla nebudeš mať trvalý úspech ani v podnikaní. Uvediem zopár príkladov, v čom ti osobný rozvoj môže pomôcť:

 • spoznáš svoje silné stránky, talent; takto zistíš, v čom si výnimočný, čo ťa baví a napĺňa - toto je základ pre šťastie, úspech a zdravie
 • spoznáš osobnostné profily, porozumieš ich mysleniu a správaniu, čo bude mať veľké dôsledky v tvojom živote (viď nižšie)
 • zistiš ako máš správne plánovať a dosahovať ciele - čomu venuješ pozornosť, to do svojho života a podnikania priťahuješ; čomu venuješ pozornosť to prirodzenie rastie - zistíš ako jednoducho začne v tvojom živote fungovať zákon príťažlivosti
 • pri podnikaní budeš vždy uvažovať spôsobom win-win, či už pri poskytovaní služieb, predávaní produktov alebo pri spolupráci s obchodnými partnermi
 • budeš najprv klientom / obchodným partnerom pomáhať a na základe toho prirodzeným spôsobom zarábať
 • mnohonásobne zvýšiš úspech v komunikácii, vo vzťahoch, pri riešení konfliktov (a nielen v biznise)
 • posilníš svoju intuíciu a podporíš tak správne rozhodovanie, ľahšie budeš dosahovať ciele, získaš kvalitnejšie zdravie a mnoho ďalšieho; je veľmi dôležité vedieť sa rýchlo orientovať v dnešnej dobe informačnej explózie - iba tento 1 bod - zvýšenie správneho rozhodovania ti prinesie zásadné zmeny v podnikaní
 • dozvieš sa ako sa dá eliminovať väčšina tvojich starostí (stresov, strachov, obáv, konfliktov atď.)
 • osobný rozvoj ťa pri podnikaní "nastaví" tak, že budeš v prvom rade pomáhať druhým, čím získaš úplne iný pohľad na ľudí, ale aj na zvieratá, prírodu, vesmír a teda aj na zmysel a kvalitu tvojho života

Všetko, udalosti, ľudí a situácie k sebe priťahuješ a privolávaš jednoducho tým, kým si. A to, kým si, záleží iba od teba. A od nikoho iného. Preberáš tak za svoj život úplnú zodpovednosť. Inak povedané, vytváraš si svoj vlastný život. Nie je to úžasné? Ale aj zodpovedné...