Použite náhradné plnenie a pokuty viac neplaťte 

Zamestnávate 20 a viac zamestnancov, mal by medzi nimi byť 1 zdravotne postihnutý

Odteraz už nemusíte platiť penále štátu

Podnikateľom pomáhame formou náhradného plnenia

Firmy a podnikatelia majú v zmysle zákona a podľa celkového počtu zamestnancov zamestnávať aj hendikepovaných. Keď ich nezamestnávajú, tak sú povinní platiť štátu penále. Avšak nemusia, keď si objednajú od hendikepovaných ich produkty či služby formou náhradného plnenia. A nielen to, vieme im prostredníctvom hendikepovaných vytvoriť rôzne "eventy na mieru", napr. rôzne vzdelávacie podujatia pre ich zamestnancov a pod. Okrem podujatí na mieru ponúkame aj ďalšie aktivity:

 • v osobnom rozvoji a v hľadaní zmyslu života - sebarealizácie
 • poskytovaním a sprostredkovaním odborného vzdelávania formou školení, workshopov a seminárov
 • podnikateľom ponúkame náš vernostný program, prostredníctvom ktorého sa môžu nielen lacnejšie vzdelávať, ale môžu do konca šetriť na nákladoch firmy, na nákupoch celej rodiny na celom Slovensku

Využite naše možnosti náhradného plnenia

Neplatíte (štátu) → Získate (tovar alebo služby) → Ušetríte (€ na poplatkoch)

Náhradné plnenie môže byť zabezpečované rôznym spôsobom:

 • organizácia firemných, či individuálnych kurzov, školení a ďalšieho vzdelávania podujatí
 • organizácia "eventov na mieru"
 • organizácia kurzov prvej pomoci
 • dodávanie širokého portfólia služieb alebo produktov, ktoré sú poskytované chránenými dielňami alebo pracoviskami

Čo je náhradné plnenie?

 • každá firma s viac ako 20 zamestnancami je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody (penále), celkový počet zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok,
 • možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím – zadanie a realizácia zákazky  podľa § 64 zákona o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa  § 64a  zákona, zákon č. 05/2004  o službách zamestnanosti,
 • službou ako náhradné plnenie sa rozumie akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne s výnimkou činností upravených osobitným predpisom (napr.: činnosť advokátov, notárov, súdnych exekútorov, komerčných právnikov a pod.)
 • pre rok 2015 – celková cena práce je 1.085,64 EUR a odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP je 931,00 EUR
 • s účinnosťou od 1.5.2013 je v platnosti novela Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, § 64 – Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP, ktorá upravuje aj možnosť čerpania služieb od chránenej dielne.

Zákon o službách zamestnanosti

Podľa § 65 uvedeného zákona je zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) odvádza.

Aby ste predišli plateniu týchto odvodov štátu, využite náhradné plnenie v našej chránenej dielni a ušetríte tak náklady vlastnej firmy.

Tabuľku - pripravujeme...

Chcem peniaze späť z nákladov firmy aj z iných nákupov

ako ušetriť na vstupenke podujatí podpora-podnikania.skEUR

Vernostný program projektu Podpora podnikania je úplne ZDARMA a k ničom nezaväzuje. Je založený na princípe vrátenia peňazí z každého nákupu (cashback kartou) na tvoj súkromný alebo firemný účet v banke. A nielen za vstupenky na naše workshopy a semináre:

ak budeš nakupovať takmer čokoľvek a kdekoľvek, tiež môžeš získať peniaze späť z každého tvojho nákupu. Týka sa to aj firemných nákupov. A sú to skutočne reálne peniaze, ktoré ti prídu priamo na tvoj bežný účet v banke. Jednoducho použiješ cashback kartu nášho vernostného systému. Naozaj. A naviac získaš fantastickú mobilnú aplikáciu zdarma.

Za registráciu ani používanie neplatíš ani cent, všetko je ZDARMA. Chcem vedieť viac.