Darujte nám 2% z vašich daní

Pomáhame deťom a dospelým rozvíjať ich silné stránky a integrovať zdravotne postihnutých

Ako môžu VAŠE 2% dostať ZMYSEL?

 

Ak poputujú pre deti z detských domovov, ale aj pre hendikepované deti. Avšak nie na nákup oblečenia alebo hračiek, ALE na ODHALENIE TALENTU už v detskom veku. A nie hocijako, ale formou testu, na ktorý im Vy prispejete.spoločne poďme rozvíjať talenty a silné stránky detí a hendikepovaných

Ak tieto deti  včas spoznajú svoj TALENT a premenia ho na SILNÉ STRÁNKY, tak v deň svojej dospelosti sa postava na vlastné nohy. Budú sa vedieť v živote uplatniť svojou UNIKÁTNOSŤOU. Prežijú tak  život podľa svojich predstáv. Budú sa vedieť spoľahnúť samé na seba a na svoj ZÁKLAD. Tieto deti nemajú možnosť OPRIEŤ sa o ramená rodičov. Preto je pre nich táto príležitosť tak veľmi dôležitá.

Každý z VÁS, kto prispejete svojimi 2%, budete uvedení na našej stránke.

Dieťa, ktoré takto získa peniaze na test SILNÝCH STRÁNOK, bude tiež uvedené na našej stránke. Takto priamo budete vedieť, KOMU a AKO ste pomohli. Budete môcť sledovať zmysel vašej pomoci.

Za všetky tieto deti vám zo srdca ĎAKUJEME... 🙂

Jednoduchý postup ako nám poukázať 2% z vašich daní

Popis 3 jednoduchých krokov, či už ste zamestnaný alebo podnikateľ

Všetky potrebné tlačivá si môžete stiahnuť nižšie. Sú už predvyplnené (údajmi nášho Občianskeho združenia) a sú editovateľné, teda môžete si ich elektronicky doplniť a poslať na daňový úrad. Vyberte si váš postup:

▼  Ak ste zamestnaný

 1. 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (stiahnite nižšie ↓). 
 2. 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane (stiahnite nižšie ↓). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zo zaplatenej dane. 
 3. 3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite oba formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

▼  Ak ste SZČO, napr. živnostník

 1. 1. Stiahnite si a vyplňte jedno z Daňových priznaní pre fyzické osoby:
  •     - Typ A (stiahnite nižšie ↓) a vyplňte. Venujte pozornosť VIII. oddielu („Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona“ ). 
  •     - Typ B (stiahnite nižšie ↓) a vyplňte. Venujte pozornosť XIII. oddielu (s rovnakým názvom).
 2. 2. Do príslušnej kolonky (pre typ A riadok č. 75 a pre typ B riadok č. 121) uveďte čiastku 2% vyrátanú z vašej dane (v €). 
 3. 3. Vyplnené Daňové priznanie za rok 2016 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň. 

▼  Ak ste právnická osoba

Právnické osoby môžu poukázať 1 – 1,5 % z dane v prospech prijímateľov, ktorí sú uvedení v zozname prijímateľov pre rok 2017 (viď link nižšie).


 1. 1. Vypočítajte 1 – 1,5 % z dane z príjmov právnickej osoby (minimálna výška na prijímateľa musí byť aspoň 8,- €).
 2. 2. Právnické osoby nemajú samostatné tlačivo „Vyhlásenie“, ale 1 – 1,5 % zo zaplatenej dane poukazujú priamo prostredníctvom daňového priznania, kde sú na to pripravené špeciálne kolónky. Sem vyplňte identifikačné údaje o Občianskom združení Podpora podnikania.
 3. 3. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2016 na daňový úrad podľa miesta vášho sídla. 

Tu môžete na Notárskej komore overiť, že naše občianske združenie je v zozname prijímateľov 2017.

Stiahnite si predvyplnené a online editovateľné tlačivá. Urobte všetko tu a na jednom mieste: